Turisticko pietny výstup HODOŠÍK (2020)

Ako sa už stáva každoročnou tradíciou, ani tento rok 28.06.2020 sme si nenechali ujsť príležitosť uctiť si pamiatku padlým v 1. sv. vojne na najvyššie položenom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny na Slovensku – Hodošík (885 m.n.m.). Miesto posledného odpočinku tu našlo 668 vojakov.  Oblečení v dobových uniformách Rakúsko-uhorskej armády a Cárskeho ruska sme si čestnou salvou a vykonaním pietneho aktu uctili padlých vojakov v 1. sv. vojne, ktorí zanechali v týchto Karpatských lesoch to najcennejšie – svoj život. Nezabúdajme …