Przemysl 16-17. December 2023

Na pozvanie našich kamarátov z Poľska sme strávili 3 decembrové dni plné zážitkov v meste Przemysl. Stretli sa tu historické kluby z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Programom bola účasť na oficiálnych prednáškach priamo v historickom múzeu v centre mesta Przemysl. Ďalšie dni sme strávili na pevnostiach mesta Przemysl, kde sa konala aj historická ukážka na tému „Vianoce v zákopoch“. Každý si odniesol z týchto dní plno zážitkov a nových skúseností.

Ďakujeme za pozvanie a ďakujeme za to, že sú tu ešte stále ľudia, ktorí si uvedomujú to, čo všetko museli obetovať naši predkovia, aby sme my mohli žiť dnešný moderný život. Nezabúdajme …

PS: veľké poďakovanie patrí aj nášmu dvornému fotografovi Petrovi Lechanovi zo Sniny za naozaj vydarené fotky