KVH a strelecký klub Hodošík Blog

Dobrovoľná brigáda Dukla – Svidník (2017 – 2018)

V roku 2017 sme sa zúčastnili pre nás prvej brigády na Dukle. Na žiadosť kapitána Ing. Miroslava Blahúta (správcu Svidníckeho múzea) boli vyslaní vojaci z 2.mechanizovanej brigády na pomocné práce, na miesta kde sa odohrávali ťažké boje počás Karpatsko-duklianskej operácie.

Hodošík (885 m.n.m.)

Na hore Hodošík sa vo výške 885 m n. m. nachádza najvyššie položený cintorín na Slovensku. Svojou lokalitou je umiestnený v CHKO Východné Karpaty, v NP Poloniny, v ochrannom pásme VN Starina v zaniknutej obci Veľká Poľana.