Otvorenie obecného múzea v Stakčíne (28.11.2020)

Dňa 28.11.2020 sa náš klub zúčastnil otvorenia obecného múzea v Stakčíne. Pri príležitosti osláv oslobodenia obce Stakčín sme si slávnostným kladením vencov pri pomníku padlých v druhej svetovej vojne uctili tých, ktorí bojovali za našu slobodu. Po pietnom akte nasledovalo slávnostné oceňovanie a povýšenie dvoch členov nášho klubu, ktorí za zásluhy vykonané pre činnosť klubu dostali symbolické vyznamenania. 

Po ukončení aktu sa všetci zúčastnení aj s pozvanými hosťami presunuli k obecnému múzeu, kde nasledovalo slávnostné otvorenie múzea. Náš klub sa počas dvoch rokov aktívne podieľal na zariaďovaní múzea, kde sme mali na starosti najmä expozície venované vojnovej histórii obce.

Za klub sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k otvoreniu tohto múzea. Nemôžeme zabudnúť na členov nášho klubu, ktorí v úzkom kruhu spolupracovali s obcou aby mohli pripraviť pre verejnosť expozície, venované vojnovej histórii.  Osobitné poďakovanie patrí najmä obci Stakčín v zastúpení starostom obce M. Boberom, ktorí nezabudli na to, že ľudia musia žiť pre prítomnosť, pripravovať sa na budúcnosť ale taktiež NEZABÚDAŤ NA SVOJU MINULOSŤ.

Prikladáme aj odkaz na web stránku našej spriatelenej regionálnej organizácie Retrospektíva, kde náš kamarát Mgr. Ján Bocan popísal deň otvorenia múzea, vrátane dôležitých historických faktov o obci Stakčín.

Odkaz na článok: Retrospektíva – História Stakčína pod jednou strechou

Ing. Peter Kalanin
predseda klubu