O nás

 

KVH a strelecký klub Hodošík vznikol 18.11.2016. Je neziskovým občianskym združením priaznivcov a nadšencov histórie, ako aj praktickej športovej alebo relaxačnej streľby zo zbraní, bez rozdielu národnosti, rasy, pohlavia, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. Klub je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb založeným a vykonávajúcim činnosť na základe príslušných ustanovení zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.