Noc múzeí a galérií 2018, Vyšný Komárnik / Svidník (DUKLA)

19.mája.2018 sme sa zúčastnili, pre nás prvého ročníka akcii na Dukle s názvom Noc múzeí a galérií. Atmosféra bola super, počet návštevníkov presiahol naše očakávania a taktiež sme mohli vidieť OSSR pri statických a dynamických ukážkach, ako aj ich techniku.

KVH Hodošik mal zastúpenie všetkých armád, ktoré prezentujeme od 1. svetovej vojny po súčastnosť. Celá akcia končila o 0:00.

Týmto ďakujeme za pozvanie/spoluprácu VHU Pieštany a v neposlednom rade správcovi Svidníckeho múzea kpt.Miroslavovi Blahútovi.