Mymoń 1915 – ukončenie projektu „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“

Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix, o.z. a vedúcim partnerom Gmina Besko sa v rámci projektu „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“, cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 zúčastnil dňa 26.05.2019 na príprave a realizácii historického podujatia s názvom Mymoń 1915.

Pripravované podujatie bolo výsledkom ročnej spolupráce v rámci projektu, počas ktorého prebiehali technické nácviky ako aj organizačné prípravy všetkých zúčastnených. Klub svojimi poznatkami a skúsenosťami pri organizovaní  podobných akcií prispel k úspešnej realizácii podujatia, kde ľudia mohli vidieť inscenáciu bojov z 1.sv. vojny, delostrelecké výstrely, zákopy, vzdušné súboje lietadiel z 1. sv. vojny, pyrotechnické efekty, dobové uniformy, zbrane z obdobia 1. sv. vojny a veľa iného.

Dňa 07.06.2019 sme sa zúčastnili záverečnej konferencie v Poľsku, kde sme zhodnotili výsledky projektu, jeho priebeh vrátane realizácie jednotlivých úloh. Diskutovali sme aj o udržateľnosti projektu a o možnej spolupráci v budúcnosti.

Veríme, že takáto blízka spolupráca s našimi partnermi z Poľska a Slovenska bude pokračovať i naďalej a divákom takýmto spôsobom aspoň z časti priblížime krutosť a nezmyselnosť vojnových konfliktov.

viac fotografií nájdete v našej fotogalérii: