Hodošík (885 m.n.m.)

Názov Hodošik je spájany s kopcom (kotou), ktorý sa nachádza na východnom slovensku v oblasti vysídlených obci Ruské, Veľká Poľana, Zvala, Smolník, Ostrožnica, Starina, Dara. Vo veľkej Poľane sa nachádzaju 2 vojenské cintoríny. Prvý je na obecnom cintoríne, vedľa ruín murovaného kostola sv. Michala archanjela. Miesto posledného odpočinku tu našlo 340 vojakov.

Cintorín pozostáva z 310 vojnových hrobov, z ktorých je 298 hrobov jednotlivých a 12 hrobov spoločných. Mená všetkých vojakov sú neznáme. Vojnový cintorín vznikol v roku 1917. Druhý cintorín sa nachádza na vrchole Predného Hodošíka v masíve Kučalatá v nadmorskej výške 885 m n. m. Je to najvyššie položený vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na Slovensku. Miesto posledného odpočinku tu našlo 668 vojakov. Pozostáva z 86 vojnových hrobov, z ktorých je 40 hrobov jednotlivých, 34 hrobov spoločných a 12 hromadných hrobov. Všetci pochovaní vojaci sú neznámi.

Predpokladá sa, že sú tu pochovaní predovšetkým ruskí vojaci. Z padlých vojakov v katastri obce Veľká Poľana je známych podľa mien 210 rakúsko-uhorských vojakov. Je možné, že niektorí z nich sú pochovaní i na tomto cintoríne. Cintorín bol oplotený vojenským ostnatým drôtom. Vojnový cintorín vznikol v roku 1917.