Členovia

Aktuálny zoznam členov (rok 2021).

Ak sa overované číslo členského preukazu nenachádza v tabuľke nižšie, alebo ak je pri danom členskom preukaze uvedená poznámka o jeho neplatnosti, členský preukaz je neplatný.

 

číslo preukazu: rok vydania: platnosť preukazu: členský poplatok (2021): poznámka:
1701 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: F.K.
1702 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.S.
1703 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.K.
1704 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.H.
1705 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.B.
1706 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.K
1707 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: Ľ.T.
1708 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.S.
1709 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.D.
1710 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: V.Z.
1712 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: V.T.
1713 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.B.
1714 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: D.B
1715 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: I.V.
1716 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: M.V.
1717 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: R.T.
1718 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: I.V.
1719 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: J.H
1720 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.L.
1721 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.V.
1722 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.P
1723 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.K.
1724 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.B.
1725 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.K.
1726 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: L.V.
1727 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: R.C.
1728 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.V.
1729 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.V.
1730 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.S.
1731 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: O.S.
1732 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.H.
1733 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.H.
1734 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.K.
1735 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: V.K.
1736 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.K.
1737 2017 platný nie iniciály držiteľa preukazu: M.P.
1738 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.V.
1739 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: A.K.
1740 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.S.
1741 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.N.
1742 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.K.
1743 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.V.
1744 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: P.D.
1745 2017 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: M.P.
1746 2017 platný nie iniciály držiteľa preukazu: M.Š.
1747 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.L.
1748 2017 platný áno iniciály držiteľa preukazu: V.G.
1858 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: R.V.
1857 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: J.H.
1854 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: L.K.
1855 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: L.B.
1856 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: L.B.
1859 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.K.
1860 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.B.
1861 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.B.
1862 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: D.M.
1863 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: A.K.
1864 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.D.
1865 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: M.P.
1866 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.K.
1867 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.D.
1868 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.T.
1869 2018 platný nie iniciály držiteľa preukazu: Š.Č.
1870 2018 platný áno iniciály držiteľa preukazu: N.T.
1871 2018 neplatný nie iniciály držiteľa preukazu: J.R.
1872 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.B.
1873 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: Š.V.
1874 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: D.F.
1875 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.O.
1876 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: I.C.
1877 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: P.K
1878 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: O.B.
1879 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.H.
1880 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.B.
1881 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: A.K.
1882 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: D.G.
1883 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.M.
1884 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.R.
1885 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: S.B.
1886 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: R.K.
1887 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: K.K.
1888 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.M.
1889 2019 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.Z
1890 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.B.
1891 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: B.B.
1892 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: K.K.
1893 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: R.P.
1894 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.D.
1895 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.U.
1896 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: A.K.
1897 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: R.B.
1898 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: D.K.
1899 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.V.
1900 2020 platný áno iniciály držiteľa preukazu: J.T.
1901 2021 platný áno niciály držiteľa preukazu: T.L.
1902 2021 platný áno iniciály držiteľa preukazu: A.L.
1903 2021 platný áno iniciály držiteľa preukazu: T.CH.
1904 2021 platný áno iniciály držiteľa preukazu: M.Č.